4.8
Your Rating
Xêp hạng
Định Rõ Mối Quan Hệ Trung bình 4.8 / 5 trên tổng số 13
Thứ hạng
21st, it has 115.3K views
Tên khác
Define The Relationship
Tác giả
Họa sĩ
Thể loại
Thể loại truyện
Đam mỹ
Tag(s)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,