4.4
Your Rating
Xêp hạng
Hắc Vực Trung bình 4.4 / 5 trên tổng số 123
Thứ hạng
11th, it has 294.3K views
Tên khác
Dark fall
Tác giả
Họa sĩ
Thể loại
Thể loại truyện
Đam mỹ
Tag(s)
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,